Counseling
Het doel van counseling is het helpen van mensen bij:  • het oplossen of hanteren van problemen 

  • het vinden van antwoorden op vragen 

  • het ontwikkelen van kennis en vaardighedenHet gaat er om dat een cliënt doelen gaat formuleren en gaat handelen om deze doelen te bereiken.De counselor luistert neutraal en oordeelt niet. Als cliënt sta je centraal en word je vooral gezien als mens met eigen unieke gevoelens, waarden, normen, wensen en mogelijkheden. Je krijgt goede individuele begeleiding, waarbij je eigen kennis en vaardigheden weer worden gestimuleerd om helderheid te scheppen in je gedachten en gevoelens, zodat je weer richting aan je leven kunt geven.De drempel naar de psycholoog of psychotherapeut is vaak hoog. Huisartsen hebben vaak weinig tijd voor intensieve gesprekken. Counseling is een toegankelijke, praktische therapievorm.Zo nodig maak ik ook gebruik van jouw foto (fotoreading). Met een foto, kan ik als paragnost nog beter invoelen op jouw energie. Op die manier fungeer ik feitelijk als doorgeefluik van informatie.Ik adviseer bij (aanhoudende) medische klachten altijd éérst een (huis)arts te raadplegen.

Counseling is een toegankelijke, praktische therapievorm.